Verksamheter inom Naturcentrum

faltgentiana

Naturvårdsstiftelsen har tre huvudverksamheter. Läs mer under respektive flik.

Verksamheten inom Naturcentrum är till största delen projekt- eller uppdragsfinansierad. Sedan 2017 stödjer även Norrtälje kommun Naturcentrum med ett årligt verksamhetsbidrag.