Värdefull odlingsbygd

hage

Det natursköna Roslagen har under tusentals år präglats av jordbruket. Regionens odlingsbygd betingar idag sällsynt höga värden avseende natur, kultur och rekreation. De strukturella förändringar som jordbruket genomgått sedan mitten av 1900-talet har dock börjat hota dessa värden.
Där det en gång fanns femton lantbrukare finns idag kanske bara en. Betesmarker som förr betades av nöt har nu växt igen. Dessa exempel är säkert bekanta för många och har blivit symboler för en generell utveckling på landsbygden.

Vi befinner oss just nu i ett skeende som kan vara avgörande för om vi ska få behålla de unika kvalitéer som vår kommun har skänkts genom ett aktivt jordbruk. Det är hög tid att vi börjar ställa oss själva frågor som visserligen är svåra att svara på men som också kan hjälpa oss att se lite ljusare på situationen. Hur vill vi att framtiden ska se ut på landsbygden? Finns det sätt att vända den negativa utvecklingen? Kan vi hjälpas åt för att bevara det vi har kvar och kanske till och med skapa något bättre?

Projektet värdefull odlingsbygd har startats för att i fem utvalda trakter göra det möjligt att vårda, bevara och utveckla värden av olika slag. Idén är att samla markägare, aktiva lantbrukare, ideella föreningar, myndigheter och allmänt intresserade för att genom samverkan göra det som kanske inte är möjligt att göra på egen hand.

Hur ser det ut i din trakt? Vore det möjligt att skapa en gemensam vision av framtiden? Tanken är att projektet Värdefull odlingsbygd ska kunna bidra till just detta. Vi behöver samla oss och agera innan alla bås står tomma.

Fakta om Värdefull odlingsbygd
2013 utfördes en förstudie i fem trakter med finansiering av Leader-UROSS. Utifrån resultatet utformades ett genomförandeprojekt som under 2014 finansieras med hjälp av WWF Världsnaturfondens initiativ Innovativ naturvård. Värdefull odlingsbygd kommer efter 2014 att drivas vidare i mån av stöd från externa finansiärer.

De fem trakterna som berörs är:

• Närtuna (den sydvästligaste delen som gränsar mot två grannkommuner)
• Fasterna (utmed Skedviken från Mörby till Alby)
• Norr- och Söderhenninge i Ununge socken
• Väsby i norra delen av Brosjöområdet, Roslagsbro
• Kista och Senneby på Väddö

Deltar i samverkan hittills gör:

• LRF
• hembygdsföreningar
• markägare
• lantbrukare
• allmänt intresserade
• Roslagens Ornitologiska Förening
• Roslagens Naturskyddsförening


Projektet bygger på dialog med deltagare och den som vill får gärna kontakta mig. Om du har något att berätta om din trakt, eller tror att du kan få hjälp genom projektet vill vi att du hör av dig! Aktiviteter i projektet dokumenteras och ibland publiceras bilder på vår bildblogg www.vardefullodlingsbygd.tumblr.com. Skickar du in bilder till oss kan vi se till att de publiceras!

Tobias Nilsson, projektledare Värdefull odlingsbygd


Värdefull odlingsbygd, Norrtälje Naturvårdsstiftelse
Färsna 1
761 73 Norrtälje
0176-184 02
070-999 63 25
tobias@naturvardsstiftelse.se