Väneko och roslagsfår

Norrtälje Naturvårdsstiftelse har under flera år arbetat med att rädda kvar några av lantraserna i Norrtälje kommun. Engagemanget började år 1995 med att en liten besättning av Roslagsfår byggdes upp, som hade sitt ursprung från Raggarön i Östhammars kommun.

Norrtälje Naturvårdsstiftelse har även haft en besättning med lantrasen Vänekor. Besättningen som bestod av fem kor, två kvigor och tre kalvar inköptes hösten 1996. Djuren har använts till att beta Storvass och Norrsundet i Riddersholms naturreservat. Väneko är en lantras och i Sverige finns det bara kvar 36 besättningar om totalt ungefär 200 vuxna djur.

Sedan 2012 har NNS en ny besättning av Roslagsfår som används för naturvårdsuppdrag.

roslagsfår