Tistelsnyltrot

Tistelsnyltrot (Orobanche reticulata) klassas idag som starkt hotad (EN) i Sverige enligt Artdatabanken. Den påträffades i Edebo socken i Norrtälje kommun under 2006, ett fynd som slutligen kunde fastställas under 2007. Totalt har det nu påträffats 8 lokaler som är belägna i ett område som omfattar ca 400 m x ca 1000 m.

tistelsnyltrot
Totalt har det påträffats 254 exemplar. Fyndet
finns närmare beskrivet i Svensk Botanisk Tidskrift
nr 5 för 2007. Under 2008 påträffades ytterligare en
lokal i en närliggande socken.
Tistelsnyltroten är i övrigt ytterst sällsynt före-
kommande i Sverige och finna bara på några få
lokaler i Småland, Västergötland och Skåne.

Tillbaka till Arter