Stöd vår verksamhet

Stöd oss i kampen för Roslagens natur.
Sponsorer, bidrags- och uppdragsgivare ger Norrtälje Naturcentrums möjligheter att arbeta vidare med skyddet av Roslagens natur och dess arter.

Under åren 1989 – 2017 har bidrag och uppdrag kommit från skilda håll. Stiftelsen ber härmed att få framföra tack till:

Allmänna arvsfonden

Hermods AB

LRF

Hushållningssällskapet

Alvins fond

Bee Urban AB

Sveriges Ornitologiska Förening

Roslagsbostäder

Norrtälje kommun
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Stockholms läns landsting
EU Leader UROSS
EU Central Baltic INTERREG IV A
EU Nordplus Framework Programme
EU Naturvårdsfond LIFE
Roslagens Sparbanks Stiftelser
Malsta församling
Rimbo församling
Fasterna försaling
Norrtälje församling
Upplandsstiftelsen
Skärgårdsstiftelsen
Världsnaturfonden WWF
Stiftelsen Oscar Hirsch Minne
Roslagens Ornitologiska Förening
Miljöpartiet Norrtälje
Arbetsförmedlingen i Norrtälje
Vägverket
Flygfyren AB
NOTE AB
Siab Bygg Norrtälje
Byggnads AB Sankt Erik
Returskänken Norrtälje
Gunnar Brusewitz
Martin, Staffan och Carl Olof Tamm
Ove och Christina Mattsson
Gull och Elov Meander

Vill du också vara med och hjälpa oss att bedriva en aktiv naturvård i Roslagen?

Du kan betala in ditt bidrag på vårt bankgiro 5338-3774

Tack för ditt stöd och engagemang!