Om oss

Välkommen till Norrtälje Naturvårdsstiftelse

Norrtälje Naturvårdsstiftelse bildades 1989 efter ett beslut i Norrtälje kommunfullmäktige.
I styrelsen sitter företrädare för de politiska partierna samt företrädare för Roslagens naturskyddsförening och Roslagens ornitologiska förening; sammanlagt 10 ledamöter med lika många suppleanter.

Stiftelsens syfte är:

  • att ta tillvara och stärka allmänhetens intresse för miljö- och naturvårdsfrågor
  • att informera om Roslagens natur, om miljövård och om naturvårdsfrågor
  • att bevara och skydda miljö- och naturvårdsvärden av stort allmänt intresse
  • att förvalta naturreservat, naturvårdsområden och övriga naturvärden

managardSedan 2009 förvaltar Norrtälje Naturvårdsstiftelse Färsna gård åt kommunen. I mangårdsbyggnaden på Färsna finns kontor och samlingslokaler.
Stiftelsens arbete idag består av:
Naturvård, förvaltning av Färsna gård samt pedagogisk verksamhet inom Färsna Naturcentrum.

Här berättar vi om naturvårdsstiftelsens verksamhet och om naturen i Roslagen.
På stiftelsens övriga två hemsidor kan du läsa om arbetet på Färsna gård  och om den pedagogiska verksamheten vid Färsna Naturcentrum.

Länk till Färsna gård FNCMini

Du når oss enklast på  0176 – 184 02 eller besöker oss på; Färsna gård 1, 761 73 Norrtälje