Rovdjursinformation

Projekt Rovdjursinformation i Roslagen finansieras till största del av Naturvårdverket under 2011.

Under hösten 2011 genomför Norrtälje naturvårdsstiftelse information om rovdjur, där skolelever och pedagoger är den främsta målgruppen. Vi erbjuder rovdjursdagar med fakta om de större rovdjuren, varvat med övningar och diskussioner. Dagarna ska vara sinnliga och aktiva, samt genomsyras av dialog. Syftet är att sprida kunskap/information om rovdjur och väcka frågan, genom dialog, hur vi människor och djur ska kunna leva tillsammans. Rovdjursdagarna ska bli en gemensam referensram för elever och pedagoger och förhoppningsvis är detta starten på vidare arbete/studier/diskussioner.
Järv, varg, lo, björn och människa.
De 5 Stora. Järv, varg, lo, björn och människa.

På Färsna gård finns en mindre uppställning om rovdjur i Mangårdsbyggnaden. Inom ramen för projektet hölls också en föreläsning tisdagen den 27 september 2011 i Roslagens Sparbank. Föreläsare var Linda Thelin l från Rovdjurscentrat De 5 stora i Järvsö. Personal från Länsstyrelsen i Stockholms län presenterade det aktuella lokala rovdjursläget, samt förde dialog med deltagarna.

Projektet ska förhoppningsvis resultera i ökad kunskap om de stora rovdjuren och Sveriges rovdjurspolitik, bland elever och lokalbefolkning i Roslagen och vara till grund för vidare konstruktiva diskussioner och åtgärder i olika sammanhang.

Projektet sker i samarbete med länsstyrelsen i Stockholms län och Rovdjurscentret de 5 stora i Järvsö.
Rapport Rovdjursinformation i Roslagen 2013 (pdf)

För vidare information se www.farsnanaturcentrum.se eller kontakta projektledare Anna Westerlund på Norrtälje naturvårdsstiftelse
anna@naturvardsstiftelse.se eller 0176-184 07.

Rovdjursinformation