Projekt

En stor del av Norrtälje Naturvårdsstiftelses verksamhet är knuten till projekt, både nationella och internationella.

Kontakta oss gärna för uppdaterad information om pågående projekt eller om du har en idé om ett naturvårdsprojekt som du skulle vilja förverkliga!

Projektledare på naturvård är Tobias Nilsson, tobias@naturvardsstiftelse.se

Aktuellt projekt är just nu; Naturvärden längs med Roslagsleden – en förstudie med stöd från LONA. Följ oss på Facebook och Instagram för att ta aktiv del av projekten!
Nedan länkar till några av de olika projekten.

merakossa GärsgårdsbyggeRoslagsgården Folkets Slåtterängar
 Värdefull odlingsbygd  – Avslutat  Roslagsgården – Avslutat Folkets slåtterängar – Avslutat
Comenius regio Nordplus utomhuspedagogik Nystart Färsna
Comenius regio – Avslutat Nordplus – Avslutat Nystart Färsna – Avslutat
naturen väg till Positiva Naturupplevelser snöskor
Naturen – en väg till integration – Avslutat Positiva naturupplevelser  – Avslutat Positiva vinterupplevelser – Avslutat
Naturdagar Slåtteräng Marum Rovdjursinformation
Naturdagar Färsna – Återkommande Projekt slåtterängar – Avslutat Rovdjursinformation – Återkommande

Bild Värdefull odlingsbygd, Måna Roos, Norrteljetidning.