Praktisk naturvård

Slåtteräng Marum

Naturvårdsstiftelsen arbetar med praktisk naturvård i Norrtälje kommun. Arbetet genomförs  i egen regi av personal med stor kompetens och erfarenhet, gärna i samarbete med föreningar och andra naturvårdsintresserade. I vissa fall anlitas underentreprenörer för specifika uppdrag.

Det praktiska arbetet sker ofta på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län, Norrtälje kommun eller annan organisation, t ex hembygdsförening.

Arbetet omfattar slåtter av rikkärr och slåtterängar samt naturvårdsröjningar av igenvuxna betesmarker. Material som huggs ned förädlas till gärdsgårdsvirke för försäljning.

 

Kontakta oss gärna för kostnadsförslag eller prisuppgifter på material: norrtalje@naturvardsstiftelse.se , 0176 – 18407

Gärdsgårdsbygge37  8  20151012

 

Gärdsgårdsmaterial                      Slåtter                        Naturvårdsröjning