Positiva vinterupplevelser

Positiva vinterupplevelser till ALLA barn och ungdomar finansieras delvis av SKANDIA- Idéer för livet

Många av Sveriges människor har invandrarbakgrund. Invandrares erfarenheter och kunskaper om naturen är ofta av ett helt annat slag än svenskars. Det finns anledningar till varför det inte kan kännas naturligt och tryggt att vistas i naturen för invandrare som:

• ursprung (de kanske kommer från öknen och aldrig varit i en skog – det är alltså en helt okänd biotop)
• klimatet i Sverige är inte alltid lockande
• rädsla för vilda djur
• kriminalitet (rån, våldtäkt)
• sociala problem (ej fast bostad, arbetslöshet, saknad av anhörig)

Norrtälje naturvårdsstiftelses pedagogiska del, Färsna Naturcentrum, har inlett ett arbete med barn och ungdomar som invandrat till Sverige. Vi vill ge dem positiva naturupplevelser i tryggt ledarskap. Vi har inlett ett projekt där vi erbjuder klasser med många invandrarbarn naturdagar, samt inbjuder till familjeutflykter ute av olika slag. Invandrare ses som en prioriterad målgrupp att erbjuda positiva naturmöten, då de generellt är mindre ute i svensk natur, ohälsotalet är stort, av integrationsskäl och att förståelse och kunskap om naturen, leder till större chanser till hållbart samhälle. I naturen kan också invandrare hitta identifikation till sitt eget hemlands natur, som liknande träd eller känslan av värmen från en öppen eld. Genom dessa åtgärder sker alltså en integration genom att ge kunskap och trygghet med den nya naturen och genom att invandrare i svensk natur hittar identifikation med sin tidigare bakgrund.

Skandia-Idéer för livet stödjer detta projekt och vi har genom dem kunnat köpa in snöskor, stavar och en del kläder, för att ta ut barn och ungdomar även vintertid. Många har aldrig sett snö och tycker att vintern i Sverige är skrämmande. Med snöskor kan de gå tryggt ovanpå snön, se haren som springer över fältet och känna solen i ansiktet. Vi tar med stor ödmjukhet ta emot deltagarna och låter alla ta ett litet steg i taget ut i vår natur. Vi vill visa på allemansrättens möjligheter för alla som vistas i Sverige. Snöskorna är ett redskap till att göra dessa turer oförglömliga.

Syftet med projektet är ge barn och ungdomar positiva vinterupplevelser. Då vi arbetat med barn och ungdomar från andra länder, vet vi av erfarenhet att de gärna vill åka t ex skidor. Snöskorna är inte anpassade till en speciell storlek och har också en mycket längre säsong än skidor här i Roslagen. Sammanfattningsvis är målet med detta projekt är att ge barn och ungdomar roliga och trygga upplevelser ute vintertid. Det är också ett led i att arbeta mot bättre hälsa och välbefinnande. Detta kommer vara en del i ett långsiktigt arbete som vi hoppas vidareutveckla och göra något riktigt bra för alla dessa barn. Genom gemensamma upplevelser i naturen, människor emellan, kan dessutom gemenskap byggas och känslan av att vi är en tillgång för varandra stärkas – vilket också är ytterligare ett syfte i projektet.

För frågor angående projektet kontakta projektledare Anna Westerlund på Norrtälje naturvårdsstiftelse anna@naturvardsstiftelse.se eller 0176-184 07.

snöskor