Övriga uppdrag

20151030_112618Utöver de praktiska naturvårdsuppdragen genomför Norrtälje Naturvårdsstiftelse olika typer av uppdrag inom naturvård;

  • Tillsyn av naturreservat
  • Framställning av informationsskyltar
  • Inventeringar
  • Naturvärdesbedömningar

Uppdragsgivare är ofta länsstyrelser, kommuner eller andra organisationer

Kontakta oss gärna för ett kostnadsförslag! norrtalje@naturvardsstiftelse.se