Nystart Färsna

Nystart av Färsna gård är ett Leader-Uross projekt, dvs det finansieras med EU-medel och administreras av Leader-Uross, som är en ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling. Krav för verksamheten är att den ska vara lokalt förankrad, innovativ och långsiktig samt ske i samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor.

Projektet påbörjades hösten 2009 och omfattar flera delprojekt och projektaktörer.

Aktörer i projektet är:
• Norrtälje Naturvårdsstiftelse (Lotta Andersson)
• Färsna 4H (Lena Norstedt)
• Roslagen Timmerhus AB (Björn Roman)
• Geologiska föreningen (Sölve Nygren, Per-Olov Johansson)
• Studiefrämjandet (Olle Jansson, Helene Ahlgren)
• Roslagens Naturskyddsförening (Maria Ericsson)
Syfte
Projektet syftar till att göra Färsna gård till ett fungerande naturcentrum i tätortsnära miljö. Projektet kommer att investera i närmiljön kring Färsna gård och göra den mer tillgänglig och inbjudande för spontanbesökare. Dessutom kommer stor vikt läggas på information för barn och vuxna samt förevisning av småskaligt jord- och skogsbruk i Roslagen.

Exempel på delprojekt är:
• Anläggning av stigsystem med olika teman och svårighetsgrad
• Anläggning av viltvårdsstig och handikappanpassat jakttorn/utkikstorn
• Anläggning av ”uteklassrum” för den pedagogiska verksamheten
För mer information kontakta Lotta Andersson. Telefon: 0176 – 184 07 eller 073 – 803 77 29. E-post: lotta@naturvardsstiftelse.se

Nystart Färsna