Nordplus

Naturskolenätverk – Baltic Nature School Network

I juni 2010 beviljades medel från Norplus-Horizontal för att starta ett nätverk för naturskolor i den Baltiska regionen. För att förankra nästverket arrangerar vi tre, en vecka långa, kurser för lärare under tre år. I anslutning till varje kurs produceras också en pedagogisk handbok med material från kurserna, vilken sprids hos partnerländerna. Handboken trycks i ett antal exemplar på engelska, men finns också tillgänglig som PDF. Kurserna och materialet är på följande tre teman:

2010: Utomhuspedagogik

2011: Människan och naturen, där naturen representeras av – i) vatten, ii) skog och iii) åkermark

2012: Pedagogiska verktyg inom klimatundervisning

Parterna i Sverige är Norrtälje naturvårdsstiftelse vid Färsna gård och Erkenlaboratoriet vid Uppsala Universitet. Verksamheterna har båda pedagogisk del. Erkenlaboratoriet har en lång erfarenhet av att arrangera kurser, speciellt med deltagare från den Baltiska regionen. Kurserna kommer att genomföras både på Färsna gård och vid Erkenlaboratoriet i Norrtälje.

Varje partner skickar tre deltagare till varje kurs och alla partners kommer även att ha ett undervisningsmoment under projektperioden. Projektet syftar till att:

• Skapa ett nätverk av naturskolor i den Baltiska regionen
• Skapa tre kursmoduler för lärare på tema: Utomhuspedagogik, Människan och naturen, där naturen representeras av – i) vatten, ii) skog och iii) åkermark och Pedagogiska verktyg inom klimatundervisning
• Skriva och trycka tre pedagogiska handböcker i anslutning till varje kurs

Partners
Norrtälje Naturvårdsstiftelse

Erkenlaboratory, University of Uppsala

Nature school of Panevezys

Riga Nature School

Pärnu Nature House

MTÜ Nõmme Loodusmaja

Union of Baltic Cities – comission on education

För frågor kontakta Norrtälje naturvårdsstiftelse, Anna Westerlund anna@naturvardsstiftelse.se

Nordplus utomhuspedagogik