Naturtyper

De förutsättningar naturen givit i kombination med människans långa närvaro i Roslagen har skapat en varierad och rik natur. Från skärgård, till ett varierat och småbrutet odlingslandskap, gamla skogar, örtrika barrskogar och lövskogar, våtmarker, sjöar och vattendrag. På dessa sidor kan du läsa om de olika naturtyperna samt den mänskliga påverkan på landskapet.

ekhage havsstrandäng lövängen
Ekhagar Havsstrandängar Lövängar
naturbete rikkärr skog
Naturbete Rikkärr Skog