Naturen-väg till integration

Ett projekt som delvis finansieras genom Naturvårdsverkets LONA-satsning 2011-2013.

Många av Sveriges människor har invandrarbakgrund. Invandrares erfarenheter och kunskaper om naturen är ofta av ett helt annat slag än svenskars. Det finns anledningar till varför det inte kan kännas naturligt och tryggt att vistas i naturen för invandrare som:

• ursprung (de kanske kommer från öknen och aldrig varit i en skog- det är alltså en helt okänd biotop)
• klimatet i Sverige är inte alltid lockande

• rädsla för vilda djur

• kriminalitet (rån, våldtäkt)

• sociala problem (ej fast bostad, arbetslöshet, saknad av anhörig)

Norrtälje naturvårdsstiftelses pedagogiska verksamhet Färsna Naturcentrum vill erbjuda utflykter och naturdagar för människor som är ovana att vistas i svensk natur. Invandrare ses som en prioriterad målgrupp att erbjuda positiva naturmöten, då de generellt är mindre ute i svensk natur, ohälsotalet är stort, av integrationsskäl och att förståelse och kunskap om naturen, leder till större chanser till hållbart samhälle. I naturen kan också invandrare hitta identifikation till sitt eget hemlands natur, som liknande träd eller känslan av värmen från en öppen eld. Genom dessa åtgärder sker alltså en integration genom att ge kunskap och trygghet med den nya naturen och genom att invandrare i svensk natur hittar identifikation med sin tidigare bakgrund.

Utflykterna, naturdagarna och aktiviteterna vänder sig främst till invandrare, men är öppna för alla. Det finns många människor med svensk bakgrund som vill delta i ”nybörjarturer” som leds av trygga och lyhörda ledare. Vi kommer att med stor ödmjukhet ta emot deltagarna och låta alla ta ett litet steg i taget ut i vår natur. Vi vill visa på allemansrättens möjligheter för alla som vistas i Sverige.

I projektet kommer också informationsskyltar tas fram om naturen, naturvård och allemansrätten på olika språk i Färsnas natur- och kulturmarker.

Syftet med projektet är att sprida kunskap och skapa intresse för naturen för alla invånare och i detta projekt ha invandrare som en prioriterad målgrupp. Vi vill visa på naturen som en väg till integration för invandrare. Naturen är en stor del av den svenska kulturen och vi vill vara med och skapa tillfällen för positiva naturmöten för alla på sina egna villkor. Detta är ett sätt att arbeta långsiktigt mot ett hållbart samhälle. Det man tycker om bryr man sig om. Det är viktigt att så många som möjligt får en god relation till naturen för att vi ska värna om vår natur och skapa ett intresse, samt kunskap kring naturvård.

Sammanfattningsvis är målet med detta projekt är att visa på naturens möjligheter för ALLA. Vi hoppas få ut fler människor som är ovana att vistas i naturen på våra ledda turer genom tryggt ledarskap. Genom att öka kunskapen om naturen och ge trygghet i naturen, hoppas vi få fler människor att värna om naturen. Detta är ett långsiktigt arbete som vi hoppas vidareutveckla och skapa ett större intresse för naturvård.

Genom gemensamma upplevelser i naturen, människor emellan, kan dessutom gemenskap byggas och känslan av att vi är en tillgång för varandra stärkas – vilket också är ytterligare ett syfte i projektet mot ökad integration.

Projektet drivs av Norrtälje naturvårdsstiftelse i samverkan med Norrtälje kommun.

För frågor och ytterligare information, kontakta Norrtälje naturvårdsstiftelses projektledare Anna Westerlund anna@naturvardsstiftelse.se eller 0176-184 07.

naturenvägtill