Information

Norrtälje Naturvårdsstiftelse bildades genom ett beslut i Norrtälje kommunfullmäktige 1989. Syftet med stiftelsen är att skydda områden med höga naturvärden. Sedan starten har stiftelsen arbetat med olika slags naturvårdsprojekt framför allt i Norrtälje kommun. Inriktningen har i huvudsak varit på odlingslandskapet och dess olika naturtyper och arter.

Vi försöker även att på olika sätt nå ut med information till allmänheten. Det gäller både information om våra egna projekt och mer allmän kunskap om de ekologiska sambanden. Vår hemsida är en del i denna strävan. Vi arbetar även med naturdagar, naturguidningar, seminarier, konferenser, debattartiklar, rapporter och böcker.

Kontakta oss gärna för upplägg eller samarbeten! norrtalje@naturvardsstiftelse.se