Folkets slåtterängar

Projektet ”Folkets ängar på Färsna” syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om de biologiska och kulturella värden som finns i kulturlandskapet och hur dessa marker kan skötas som ett småskaligt jordbruk med äldre skötselmetoder.

Projektet ingår i Norrtälje kommuns program för Lokala naturvårdsprojekt (LONA 5) för perioden 2011-2012. Statligt bidrag utgår med 50 % av kostnaderna i projektet. Projektet genomförs av Norrtälje Naturvårdsstiftelse i samarbete med Roslagens Naturskyddsförening och Veterantraktorklubben Norrtelje.

På Norrtälje kommuns webbplats finns mer information om projektet. För mer information om LONA besök länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats.

För frågor kontakta Norrtälje Naturvårdsstiftelse, Lotta Andersson lotta@naturvardsstiftelse.se.

Projektet avslutat

Folkets Slåtterängar