Utomhuspedagogik & Hälsa

NaturdagarNaturcentrum som resurs för Utomhuspedagogik & Hälsa 

Läs mer på www.farsnanaturcentrum.se

Naturcentrum erbjuder gruppaktiviteter ute i naturen runt Färsna gård, under ledning av erfarna utomhuspedagoger. Naturcentrum vill – genom inriktningen utomhuspedagogik & hälsa – vara ett komplement till förskola, grundskola och gymnasium. Vi tar emot klasser och grupper under enstaka dagar eller regelbundet återkommande under ett läsår.  Det är skoldagar med skilda utomhusaktiviteter, i samklang med skolans läroplan. Vi kopplar samman teori och praktik och vill ge elever egna upplevelser och erfarenheter.  Vi vill visa naturen som en resurs och en möjlighet i det pedagogiska arbetet med barn och unga. Naturcentrum bedriver dessutom processledning och fortbildning för pedagoger gällande utomhuspedagogik och driver även olika projekt inom pedagogik, hälsa, hållbar utveckling, naturvård och mångfald/integration.

På Färsna Naturcentrum arbetar Susanne Jansson, Lotta Andersson och Anna Westerlund. Kontakta Anna Westerlund anna@naturvardsstiftelse.se  för information och bokning.