Färsna Naturcentrum

NaturdagarFärsna Naturcentrum är Norrtälje Naturvårdsstiftelses pedagogiska del

Läs mer om Färsna Naturcentrum www.farsnanaturcentrum.se

FNC erbjuder gruppaktiviteter ute i naturen runt Färsna gård, under ledning av erfarna utomhuspedagoger. Färsna Naturcentrum vill vara ett komplement till förskola, grundskola och gymnasium. Vi tar emot klasser och grupper under enstaka dagar eller regelbundet återkommande under ett läsår.  Det är skoldagar med skilda utomhusaktiviteter, i samklang med skolans läroplan. Vi kopplar samman teori och praktik och vill ge elever egna upplevelser och erfarenheter.  Vi vill visa naturen som en resurs och en möjlighet i det pedagogiska arbetet med barn och unga. Färsna Naturcentrum bedriver dessutom processledning och fortbildning för pedagoger gällande utomhuspedagogik.

Färsna Naturcentrum driver även olika projekt inom pedagogik, hållbar utveckling, naturvård och mångfald/integration.

På Färsna Naturcentrum arbetar Susanne Jansson, Lotta Andersson och Anna Westerlund. Kontakta Anna Westerlund anna@naturvardsstiftelse.se  för information och bokning.